Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu soát xét QCVN 12:2014/BXD - Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng”

Thứ sáu, 27/03/2020 20:41
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 27/03/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 422/QĐ-BXD về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện  nhiệm vụ “Nghiên cứu soát xét QCVN 12:2014/BXD - Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng” do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng chủ trì thực hiện.

Hội đồng gồm 11 thành viên :

Chủ tịch Hội đồng        

1. Ông Vũ Ngọc Anh – Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Bộ Xây dựng.

Thư ký Hội đồng:

2. Ông Đinh Chính Lợi – Chuyên viên chính Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Bộ Xây dựng.

Uỷ viên phản biện

3. Ông Nguyễn Hồng Châu – Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam CDC.

4. Ông Nguyễn Đình Đào – Giám đốc Công ty Cổ phần kỹ thuật cơ điện CONINCO.

Uỷ viên Hội đồng:

5. Ông Nguyễn Công Thịnh – Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Bộ Xây dựng.

6. Ông Lê Việt Cường – Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp, Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương.

7. Ông Vũ Đình Luyến – Chuyên gia độc lập.

8. Bà Đoàn Bích Nga – Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam, Tổng Cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

9. Ông Vũ Hữu Thắng – Bộ môn Năng lượng, Khoa Đô thị, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

10. Ông Đặng Hoàng Anh – Viện Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

11. Ông Hoàng Anh – Bộ môn Thiết bị điện - Điện tử, Viện Điện, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Khách mời:

1. Đại diện lãnh đạo Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng.

2. Đại diện Trung tâm Thông tin, Bộ Xây dựng.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 27/03/202. Hội đồng tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.

Nội dung chi tiết xem tại tệp dính kèm:
BXD_422-QD-BXD_27032020_signed.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 422/QĐ-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)