Quyết định Thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện 02 nhiệm vụ sự nghiệp môi trường do Cục Hạ tầng kỹ thuật chủ trì thực hiện

Thứ sáu, 27/03/2020 20:38
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 27/03/202, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 421/QĐ-BXD về việc Thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện 02 nhiệm vụ sự nghiệp môi trường do Cục Hạ tầng kỹ thuật chủ trì thực hiện, gồm: (1) Hoạt động triển khai thực hiện Chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn (ban hành theo Quyết định số 798/QĐ-TTg ngày 25/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ); (2) Thu thập, theo dõi, thống kê và báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu về môi trường và hạ tầng kỹ thuật thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Xây dựng.

Hội đồng gồm 7 thành viên:

Chủ tịch Hội đồng        

1. ThS. Nguyễn Công Thịnh – Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Bộ Xây dựng.

Thư ký Hội đồng:

2. ThS. Đinh Chính Lợi – Chuyên viên Vụ Khoa học công nghệ và môi trường,  Bộ Xây dựng.

Uỷ viên phản biện:

3. PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Thái – Giảng viên Bộ môn Công nghệ và Quản lý môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

4. TS. Nguyễn Thu Huyền – Trưởng bộ môn Công nghệ môi trường, Khoa Môi trường, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Uỷ viên Hội đồng:

5. ThS. Trịnh Quốc Cường – Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Xây dựng;

6. ThS. Đinh Minh Trí – Chuyên viên Phòng Quản lý hạ tầng và công trình ngầm, Sở Xây dựng Hà Nội.

7. TS. Phạm Thị Thu Hà – Giảng viên Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Khách mời:

1. Đại diện lãnh đạo Cục Hạ tầng kỹ thuật.

2. Bà Quách Thị Huệ Linh - Chuyên viên chính Vụ KHCN&MT, Bộ Xây dựng.

3. Đại diện Trung tâm Thông tin, Bộ Xây dựng.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 27/03/202. Hội đồng tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.

Nội dung chi tiết xem tại tệp dính kèm:
BXD_421-QD-BXD_27032020_signed.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 421/QĐ-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)