Quận Hai Bà Trưng đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền CCHC

Thứ ba, 10/03/2020 10:46
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
UBND quận Hai Bà Trưng vừa ban hành Kế hoạch số 42/KH-UBND về thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn quận.

Theo đó, quận sẽ tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận về công tác CCHC; Phổ biến, hướng dẫn cho công dân, tổ chức thực hiện các dịch vụ công; lồng ghép tuyên truyền CCHC với tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và tiếp tục tuyên truyền sâu rộng “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2020”.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện “Quy tắc ứng xử” của CB, CC, VC, người lao động trong các cơ quan trên địa bàn quận, gương "Người tốt - Việc tốt", công chức tham mưu giỏi, các sáng kiến trong CCHC, chú trọng xây dựng hình ảnh người CB, CC, VC tận tụy, chuyên nghiệp, thân thiện, kết quả cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn Quận, từ đó, khuyến khích đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp.

Tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ CB, CC, VC trên địa bàn quận; tuyên truyền quy định về việc tiếp xúc, đối thoại với cá nhân, tổ chức về TTHC, giải quyết TTHC;  quy định về việc tiếp công dân của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phúc đáp, giải trình các phản ánh, kiến nghị, góp ý, yêu cầu từ tổ chức, cá nhân về TTHC.

Ngoài ra, tuyên truyền nâng cao nhận thức của tổ chức, công dân trên địa bàn quận về trách nhiệm tham gia CCHC; Tuyên truyền việc đổi mới phương thức cung ứng dịch vụ công; đổi mới tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế và cải cách tiền lương; ứng dụng CNTT trong CCHC; thông tin về trách nhiệm, nội dung, thời gian, hình thức công khai, minh bạch của chính quyền các cấp cũng như thông tin về trách nhiệm và quyền lợi của người dân hỗ trợ, giám sát chính quyền các cấp thực hiện công khai, minh bạch.

Về hình thức, tuyên truyền cổ động trực quan về các mục tiêu, giải pháp xây dựng chính quyền điện tử hiện đại, phục vụ nhân dân; hướng dẫn để công dân, tổ chức sử dụng dịch vụ hành chính công, các dịch vụ công trực tuyến; các khẩu hiệu nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân của CC, VC.

Tổ chức các buổi nói chuyện, toạ đàm về CCHC phù hợp với từng nhóm đối tượng. Tổ chức các hội thi, hội diễn cho tuyên truyền viên, báo cáo viên cấp cơ sở...; Biên soạn, in và phát hành tài liệu bằng nhiêu hình thức như: Tờ rời, tờ gấp, panô, áp phích, đoạn phim ngắn... tuyên truyền CCHC tới đông đảo người dân, doanh nghiệp; Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ lồng ghép nội dung tuyên truyền CCHC...


Theo Hà Nội portal

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)