Hướng dẫn một số nội dung về quản lý cho thuê, bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Thứ ba, 17/11/2020 17:16
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn 5548/BXD-QLN ngày 17/11/2020 gửi Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh đề nghị hướng dẫn một số nội dung về quản lý cho thuê, bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn.

1. Về các nội dung liên quan đến điều kiện được mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước (nêu tại điểm 1 và điểm 3 của công văn); giải quyết trường hợp đã có quyết định phê duyệt mua nhà ở nhưng chưa ký hợp đồng mua nhà (nêu tại điểm 2 của công văn); trường hợp giao đất cho cán bộ, công nhân viên tự xây dựng nhà ở (điểm 4 của công văn)

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP trình Chính phủ ban hành trong Quý IV/2020, trong đó có bổ sung quy định xử lý các trường hợp nêu trên. Do đó, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh rà soát, thống kê các trường hợp này để thực hiện xử lý giải quyết theo quy định sau khi Chính phủ ban hành Nghị định này.

2. Về giải quyết đối với trường hợp thanh lý nhà ở trái thẩm quyền (nêu tại điểm 5 của công văn)

Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh thì có một số trường hợp trước đây đã thực hiện thanh lý nhà ở trái thẩm quyền, nay các hộ dân đã được thanh lý nhà ở có nhu cầu mua lại những căn nhà ở này theo quy định.

Theo quy định của Luật Đất đai 2013 (Điều 99, Điều 100) thì Nhà nước chỉ thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các trường hợp thanh lý, hóa giá nhà ở theo quy định (có đủ giấy tờ thanh lý, hóa giá hợp lệ). Do đó, đối với trường hợp thanh lý hóa giá không đúng quy định trước đây thì đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh báo cáo UBND tỉnh thực hiện việc bán nhà ở theo đúng quy định của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5548-BXD-QLN_17112020_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5548/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)