Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ xác định đơn giá nhân công xây dựng

Thứ sáu, 20/03/2020 16:06
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 20/03/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn số 1258/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Phương pháp xác định đơn giá nhân công xây dựng đã được Bộ Xây dựng hướng dẫn tại Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 và có hiệu lực từ ngày 15/02/2020. Trong thời gian Ủy ban nhân dân tỉnh chưa tổ chức khảo sát kịp thời công bố được đơn giá nhân công xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư số 15/2019/TT-BXD như nêu tại văn bản số 222/SXD-KT&VL ngày 25/02/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ thì việc sử dụng số liệu, dữ liệu khảo sát xác định đơn giá nhân công xây dựng đã công bố của tỉnh như nêu tại văn bản số 222/SXD-KT&VL để phân tích, tính toán, quy đổi và khung đơn giá nhân công xây dựng tại Thông tư số 15/2019/TT-BXD để công bố vận dụng lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn đảm bảo tránh ách tắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng, đảm bảo tiến độ và hiệu quả của các dự án là cần thiết.

Sau khi công bố đơn giá nhân công xây dựng theo phương án đề xuất tại văn bản số 222/SXD-KT&VL, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục tổ chức khảo sát đơn giá nhân công xây dựng theo hướng dẫn của Thông tư số 15/2019/TT-BXD để tính toán, công bố đơn giá nhân công xây dựng đảm bảo nguyên tắc tính đúng, tính đủ phù hợp với mặt bằng giá thị trường.

Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm
BXD_1258-BXD-KTXD_20032020.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1258/BXD-KTXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)