Hướng dẫn triển khai thực hiện các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thứ năm, 19/03/2020 15:54
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 19/03/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn số 1249/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Sơn La về việc triển khai thực hiện các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Về giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng:

Phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công được hướng dẫn cụ thể tại Phụ lục số 1 của Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 về hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng, theo đó nguyên giá của máy được xác định trên cơ sở các số liệu từ khảo sát tại các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn, tham khảo nguyên giá máy từ các công trình tương tự, tham khảo nguyên giá máy các địa phương lân cận hoặc tham chiếu giá máy của Bộ Xây dựng tại Phụ lục 2 của Thông tư này. Đối với các loại máy và thiết bị chưa có trong danh mục quy định tại Phụ lục 2 của Thông tư thì thực hiện khảo sát xác định giá ca máy hoặc xác định giá thuê máy trên thị trường để phục vụ tính toán xác định chi phí. Đơn giá nhân công điều khiển máy thi công được xác định theo hướng dẫn của Thông tư số 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.

Về đơn giá nhân công xây dựng:

Đơn giá nhân công xây dựng công bố tại Phụ lục số 4 của Thông tư số 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng là đơn giá nhân công xây dựng bình quân tương ứng với hệ số cấp bậc bình quân công bố tại Phụ lục số 6 của Thông tư này. Việc khảo sát, thu thập, tổng hợp, tính toán đơn giá nhân công xây dựng đã được hướng dẫn cụ thể cho từng đối tượng khảo sát tại Thông tư số 15/2019/TT-BXD và các phụ lục của Thông tư.

Các Thông tư hướng dẫn Nghị định  số 68/2019/NĐ-CP đã có hiệu lực từ ngày 15/02/2020, Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Sơn La tổ chức điều tra, khảo sát xác định giá vật liệu, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công, chỉ số giá xây dựng, bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn, kịp thời công bố, ban hành làm cơ sở để quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo các quy định của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn thực hiện. Đồng thời trong thời gian chưa kịp công bố, ban hành đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La chịu trách nhiệm hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí đầu tư đối với các dự án, công trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý, không để ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công đã bố trí cho các dự án đầu tư xây dựng, công trình xây dựng trong năm 2020.

Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm

BXD_1249-BXD-KTXD_19032020.pdf

Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 1249/BXD-KTXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)