Nghiệm thu Nhiệm vụ Hoạt động tiêu chuẩn hóa ngành Xây dựng

Thứ ba, 17/10/2023 16:07
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 17/10/2023, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng nghiệm thu Nhiệm vụ Hoạt động tiêu chuẩn hóa ngành Xây dựng, do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ môi trường Lê Minh Long - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp

Bảo vệ kết quả thực hiện Nhiệm vụ trước Hội đồng, đại diện nhóm nghiên cứu cho biết, trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, việc nắm bắt và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động xây dựng tiêu chuẩn Việt Nam là một yêu cầu thiết yếu. Điều này đem lại lợi ích to lớn không chỉ đối với các tổ chức xây dựng và thiết lập tiêu chuẩn mà còn giúp các cơ quan quản lý, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, các chuyên gia dễ dàng tham gia vào hoạt động tiêu chuẩn hóa từ những khâu quy hoạch, lập kế hoạch đến việc triển khai phổ biến và áp dụng tiêu chuẩn, đồng thời giúp nâng cao chất lượng tiêu chuẩn để phục vụ cho cộng đồng và xã hội. Do đó, việc thực hiện Nhiệm vụ là rất cần thiết.

Mục tiêu của Nhiệm vụ là duy trì, cập nhật, hoàn thiện và quản lý thống nhất hệ thống thông tin điện tử cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các dữ liệu thông tin liên quan trong lĩnh vực xây dựng đáp ứng yêu cầu quản lý, khai thác và sử dụng QCVN, TCVN ở các Bộ, ngành, địa phương (trên cơ sở các dữ liệu đã được cập nhật tính đến năm 2020); hoàn thiện quy trình phổ biến thông tin về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng, tạo điều kiện tiếp cận dễ dàng và nhanh nhất cho mọi đối tượng tham gia hoạt động xây dựng; mở rộng và hoàn thiện các tính năng của hệ thống phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu TCVN hiện có; chia sẻ thông tin về tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật phù hợp cho các bên liên quan khai thác; phát triển các ứng dụng, dịch vụ từ các cơ sở các dữ liệu này; hỗ trợ công tác quản lý nhà nước; minh bạch thông tin sản phẩm, hàng hóa; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Để thực hiện Nhiệm vụ, nhóm đã nghiên cứu thiết kế phần mềm quản lý cơ sở các dữ liệu về các quyết định công bố, hủy bỏ TCVN; nghiên cứu hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động xây dựng TCVN tại Bộ Xây dựng; nghiên cứu, thiết kế mở rộng tính năng phần mềm cho phép quản lý cơ sở các dữ liệu về các quyết định công bố, hủy bỏ TCVN. Nhóm cũng đã thu thập, xử lý và đăng tải bổ sung gần 700 TCVN, trong đó có khoảng hơn 100 TCVN liên quan đến lĩnh vực xây dựng; đăng tải bổ sung 72 QCVN; thu thập và cập nhật thêm hơn 40.000 tiêu chuẩn nước ngoài phục vụ công tác tra cứu; xây dựng hoàn chỉnh bản tin Tiêu chuẩn xây dựng và cập nhật thường xuyên trên hệ thống phục vụ công tác thông tin tuyên truyền về xây dựng.

Nhóm nghiên cứu cũng kiến nghị Bộ Xây dựng tiếp tục cấp kinh phí hằng năm cho việc cập nhật mới cơ sở dữ liệu về TCVN, QCVN và các cơ sở dữ liệu liên quan; duy trì server lưu trữ cơ sở dữ liệu; nâng cấp hệ thống và cơ sở dữ liệu, tính năng của cổng thông tin; tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp phần mềm phù hợp với thực tế, đáp ứng được việc thông tin, dữ liệu chính xác, đầy đủ và kịp thời, thân thiện người dùng, mở rộng và xã hội hóa hoạt động xây dựng TCVN.

Tại cuộc họp, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng nhất trí với lý do, sự cần thiết thực hiện Nhiệm vụ. Báo cáo tổng kết được xây dựng và trình bày chi tiết, khoa học, đầy đủ các nội dung nghiên cứu đối với một nhiệm vụ khoa học công nghệ và về chủng loại sản phẩm so với đặt hàng. Nhóm nghiên cứu đã đánh giá chi tiết Cổng thông tin tra cứu Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật về lĩnh vực xây dựng để từ đó nâng cấp hệ thống phần mềm đáp ứng được yêu cầu tra cứu, cập nhật thông tin dữ liệu và quản trị vận hành hệ thống đảm bảo an ninh, bảo mật.

Tuy nhiên, theo Hội đồng, nhóm nghiên cứu cần xem xét, chỉnh sửa tên miền chính thức của Cổng thông tin tra cứu Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng là https://tcxd.xaydung.gov.vn; trong mục “Tra cứu dữ liệu” trên Cổng thông tin khi vào mục “Quy chuẩn” thì tất cả các thông tin dữ liệu về quy chuẩn xây dựng sẽ hiển thị lên đầu tiên.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Lê Minh Long tổng hợp ý kiến góp ý của các chuyên gia thành viên Hội đồng và đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ, sớm hoàn thiện Báo cáo tổng kết và các sản phẩm Nhiệm vụ để thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)