Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu dân cư mới số 2, thành phố Bắc Giang

Thứ ba, 07/03/2023 15:46
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu dân cư mới số 2, thị xã (nay là thành phố) Bắc Giang (tỷ lệ 1/500).

Cụ thể, điều chỉnh cục bộ quy hoạch một phần lô đất ký hiệu X10 (1.330m2) với diện tích khoảng 900m2 từ quy hoạch đất cây xanh thành quy hoạch đất nhà văn hóa. Chỉ tiêu lô đất sau điều chỉnh: mật độ xây dựng tối đa 40%, tầng cao 1-2 tầng.

Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 1613/QĐ-UBND ngày 08/10/2004 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi xây dựng Khu dân cư mới số 2 thị xã (nay là thành phố) Bắc Giang (tỷ lệ 1/500).

Sở Xây dựng, UBND thành phố Bắc Giang chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung thẩm định theo quy định, có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

 

Nguồn: Bacgiang.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)