Lạng Sơn: Thành lập Đoàn kiểm tra và ban hành Kế hoạch kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng năm 2023

Thứ sáu, 03/02/2023 14:20
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn vừa Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra và ban hành Kế hoạch kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng năm 2023 (Quyết định số 130/QĐ-UBND, ngày 01/02/2023).

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 4B

Theo đó, thành lập 03 Đoàn kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng năm 2023 gồm: Đoàn kiểm tra số 1 do lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Trưởng đoàn. Đoàn kiểm tra số 2 do lãnh đạo Sở Xây dựng làm Trưởng đoàn. Đoàn kiểm tra số 3do lãnh đạo Sở Giao thông vận tải làm Trưởng đoàn.

Thành viên các đoàn kiểm tra là đại diện các sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, đại diện Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành (tùy theo loại công trình), Sở chủ quản có công trình liên quan, UBND các huyện, thành phố có công trình trên địa bàn. Lãnh đạo phòng hoặc chuyên viên các sở có lãnh đạo là trưởng đoàn làm Thư ký Đoàn kiểm tra.

Theo Quyết định, các đoàn kiểm tra tập trung kiểm tra các nội dung về việc chấp hành các quy định về quản lý dự án từ khâu chuẩn bị đầu tư đến bàn giao đưa công trình vào sử dụng; việc thực hiện các thủ tục trong tổ chức lựa chọn nhà thầu; năng lực quản lý thực hiện của chủ đầu tư, ban quản lý dự án; năng lực kinh nghiệm, tài chính của nhà thầu tư vấn, xây lắp; xử lý các vi phạm theo thẩm quyền và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc và sai phạm trong quá trình thực hiện dự án…/.

Nguồn: Langson.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)