Sở Xây dựng Bà Rịa – Vũng Tàu: Tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung đô thị đạt 100%

Thứ sáu, 14/01/2022 13:43
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Tin từ Sở Xây dựng cho biết, năm 2021, mặc dù dịch bệnh COVID-19 đã gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý ngành trên địa bàn tỉnh, nhưng các nhiệm vụ, chỉ tiêu như: lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị, nhà ở; quản lý chất lượng công trình xây dựng… của ngành đã cơ bản hoàn thành.

Cụ thể, tỷ lệ đô thị hóa đạt 59% (tăng 0,2% so với năm 2020); tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 99,8%, tăng 0,8%; tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung đô thị đạt 100%; tỷ lệ xã có quy hoạch xây dựng nông thôn đạt 100%; diện tích bình quân nhà ở 27,5m2 sàn/người (tăng 0,92m2 sàn/người); tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ giảm, chỉ còn 1,4% (giảm 0,1%)…

Năm 2022, Sở tiếp tục triển khai các nhiệm vụ: tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng và nâng cao chất lượng các đồ án quy hoạch; thực hiện tốt công tác thẩm định, trình phê duyệt các đồ án quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chung và quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 các dự án trọng điểm và dự án có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh; hoàn thành công tác lập quy hoạch chung Côn Đảo và quy hoạch phân khu 1/2.000 Núi Lớn - Núi Nhỏ.

Đồng thời, phối hợp với các đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra quản lý chất lượng công trình và công tác nghiệm thu công trình xây dựng; tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Côn Đảo và Hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị Long Hải, Ngãi Giao, Phước Bửu, Phước Hải, Đất Đỏ; tham mưu UBND tỉnh ban hành Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn năm 2021-2025, định hướng đến năm 2030; đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội khu vực đô thị, nhà ở cho công nhân theo danh mục dự án được UBND tỉnh phê duyệt và kế hoạch phát triển nhà ở…

Nguồn: Baria-vungtau.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)