Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Phúc gửi tới Quốc hội trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Thứ năm, 10/09/2020 15:51
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Phúc do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 223/BDN ngày 15/6/2020 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành xem xét ủy quyền thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán của công trình cấp I nằm trên địa bàn các tỉnh cho các sở chuyên ngành của địa phương để tránh đi lại và mất nhiều thời gian thực hiện; hoặc điều chỉnh lại phân cấp công trình để phân quyền mạnh hơn cho các địa phương”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 4418/BXD-HĐXD trả lời như sau:

Theo quy định tại Luật Xây dựng 2014, các công trình xây dựng cấp I thuộc đối tượng phải thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở tại cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, đồng thời phải thực hiện thủ tục cấp phép xây dựng tại địa phương nơi xây dựng công trình. Để cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng (Luật số 62/2020/QH14) có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 đã sửa đổi nội dung này như sau: (i) các công trình đã thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở tại cơ quan chuyên môn về xây dựng được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 30 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14; (ii) đối với các công trình phải thực hiện cấp phép xây dựng công trình thì không phải thực hiện thủ tục thẩm định thiết kế triển khai sau cơ sở tại cơ quan chuyên môn về xây dựng (phân cấp việc thẩm định cho chủ đầu tư, một số nội dung quản lý nhà nước về xây dựng trong giai đoạn thẩm định thiết kế được xem xét tại bước cấp phép xây dựng); (iii) toàn bộ thẩm quyền cấp phép xây dựng công trình đã được phân cấp cho địa phương theo quy định tại khoản 37 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019 về sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng. Theo đó, các tiêu chí phân cấp đã được điều chỉnh theo hướng phân quyền mạnh hơn cho các địa phương.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4418/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)