Xử lý chuyển tiếp về quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

Thứ ba, 02/06/2020 16:25
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 02/6/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 2618/BXD-KTXD gửi Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn - xây dựng Vinh Nguyễn Kon Tum về việc chuyển tiếp trong Thông tư số 13/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, việc xử lý chuyển tiếp về quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới thực hiện theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 13/2019/TT-BXD.

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng và không trái với Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu, trên nguyên tắc đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên.

Việc điều chỉnh hợp đồng và nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng thực hiện theo Điều 35, Điều 36 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng và Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2618-BXD-KTXD_02062020_signed.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2618/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)