Kết nối hệ thống Dịch vụ công Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua thông qua Nền tảng chia sẻ dữ liệu quốc gia

Thứ ba, 31/05/2022 16:40
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 31/5/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 1903/BXD-TTTT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc kết nối hệ thống Dịch vụ công Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua thông qua Nền tảng chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP).

Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao về việc triển khai xây dựng, tích hợp Dịch vụ công trực tuyến Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công của địa phương. Bộ Xây dựng đã hoàn thiện xây dựng hệ thống và triển khai vận hành tại địa chỉ: https://dvcnhao.xaydung.gov.vn. Ngày 16/12/2021 Bộ Xây dựng đã có Công văn số 5241/BXD-TTTT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc cung cấp Dịch vụ công trực tuyến Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua.

Hiện tại, Trung tâm thông tin - Bộ Xây dựng phối hợp với Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông đã kết nối thành công hệ thống Dịch vụ công trực tuyến Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng liên hệ với Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông và Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng để được hướng dẫn, hỗ trợ kết nối Cổng dịch vụ công/Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh với Dịch vụ công trực tuyến Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua của Bộ Xây dựng thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia phục vụ đồng bộ dữ liệu từ các hệ thống của địa phương lên hệ thống của Bộ Xây dựng và Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Đầu mối phối hợp triển khai:

1. Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng: Ông Vũ Văn Luân, phòng Công nghệ phần mềm; Email: luanvu@moc.gov.vn; Điện thoại: 0963821588.

2. Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin Truyền thông: Ông Trần Quốc Tuấn, Email: tqtuan@mic.gov.vn; Điện thoại: 0902170982.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1903/BXD-TTTT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)