Điều chỉnh giá trị hợp đồng tư vấn thiết kế 2008 của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

Thứ ba, 18/11/2008 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 17/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 291/BXD-KTXD gửi Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh giá trị hợp đồng tư vấn thiết kế 2008.

Theo qui định thì giá hợp đồng trọn gói không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng đối với các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp được phép điều chỉnh có qui định trong hợp đồng (nếu có). Chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu đúng giá trị ghi trong hợp đồng khi nhà thầu hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng.

Sau khi điều chỉnh giá vật liệu xây dựng làm tăng chi phí xây dựng, dẫn đến việc giá gói thầu tư vấn thiết kế > 500 triệu đồng mà gói thầu không thuộc trường hợp được chỉ định thầu theo qui định, trường hợp chưa lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế thì thực hiện việc lựa chọn nhà thầu theo qui định của Luật Đấu thầu; Trường hợp đã lựa chọn được nhà thầu tư vấn thiết kế thì chủ đầu tư tiếp tục triển khai thực hiện như trước khi điều chỉnh, đồng thời báo cáo người quyết định đầu tư.

 

 
Trung tâm Tin học
 
Nguồn: Công văn 291/BXD-KTXD
Tài liệu đính kèm bài viết
M01020130092009_1254360070432.jpgTải về
M02020130092009_1254360070114.jpgTải về
Cong van 291_1226979811835.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)