Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân tại cuộc họp thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

Thứ hai, 17/11/2008 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Bộ Xây dựng đã có Thông báo 337/TB-BXD (14/11),  về Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân tại cuộc họp thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.
Ngày 30/10/2008, Bộ Xây dựng đã tổ chức cuộc họp thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Cuộc họp do Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân chủ trì với sự tham dự của đại diện các Bộ, ngành. Sau khi nghe Viện Kiến trúc Quy hoạch Đô thị Nông thôn, Liên danh tư vấn nước ngoài (MIGS và DPZ) thay mặt Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn báo cáo Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh (gọi tắt là Nhiệm vụ) và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân đã kết luận như sau:
 
1. UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo đưa ra những yêu cầu cụ thể cho sự phát triển, bảo tồn, an ninh quốc phòng để đơn vị tư vấn nghiên cứu đề xuất định hướng quy hoạch Khu kinh tế Vân Đồn đảm bảo tính khả thi, hiệu quả và phát triển bền vững.
 
2. Với đặc điểm của Khu kinh tế Vân Đồn có tổng diện tích khoảng 2.171,33km2 trong đó đất tự nhiên 551,33km2, phần diện tích mặt biển rộng 1620km2 và có gần 600 hòn đảo, vì vậy cần bổ sung nội dung “Đánh giá điều kiện tự nhiên và hiện trạng” trong Nhiệm vụ nhằm phân tích, đánh giá và làm rõ thêm ưu điểm, hạn chế, tiềm năng và thách thức trong quá trình phát triển của Khu kinh tế Vân Đồn.
 
3. Nhiệm vụ cần chỉ ra yêu cầu nghiên cứu mối tương quan, sự cạnh tranh và phân tích những ưu thế, hạn chế trong môi trường phát triển của khu vực bao gồm Khu kinh tế Vân Đồn và Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Khu công nghiệp – Cảng biển Hải Hà và xa hơn là Đảo Hải Nam của Trung Quốc.
 
4. Về các động lực phát triển của Khu kinh tế Vân Đồn như Công nghiệp sạch, Trung tâm Tài chính – Thương mại Quốc tế… cần có cơ sở lý luận đảm bảo tính khả thi, phát triển trong môi trường cạnh tranh kinh tế của các nước trong khu vực và trên Thế giới.
 
5. Các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật của Nhiệm vụ cần nêu những yêu cầu cơ bản, có tính nguyên tắc (tuân thủ Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng) đồng thời theo hướng “mở” trong việc áp dụng các chỉ tiêu do tính đặc thù về điều kiện tự nhiên của Khu kinh tế Vân Đồn.
 
6. Với tổng vốn đầu tư của Khu kinh tế Vân Đồn dự kiến sẽ rất lớn, cần có giải pháp và lộ trình về huy động vốn, các nguồn lực đầu tư và phân kỳ đầu tư hợp lý; đảm bảo Quy hoạch chung xây dựng có tính khả thi cao về đầu tư xây dựng và phát triển Khu kinh tế Vân Đồn trong thời gian sớm.
 
7. Đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo Ban quản lý Khu kinh tế Vân Đồn, đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn chỉnh Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng KKT Vân Đồn để Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt làm cơ sở lập đồ án quy hoạch chung xây dựng.
 
Trung tâm Tin học
Nguồn: Thông báo 337/TB-BXD
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)