Nghiệm thu đề tài "Mô hình công ty dịch vụ quản lý vận hành khu đô thị"

Thứ tư, 22/03/2006 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 20/3/2006, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học "Mô hình công ty dịch vụ quản lý vận hành khu đô thị" do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị - Bộ Xây dựng chủ trì thực hiện.
Trong thời gian qua tại các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh nhiều khu nhà ở mới và khu đô thị mới được hình thành, sau khi xoá bỏ bao cấp về nhà ở thì hầu hết các khu nhà này đều do các doanh nghiệp đứng ra đầu tư xây dựng theo phương thức xã hội hoá, việc quản lý vận hành các khu nhà này đã trở thành vấn đề cấp thiết đối với chính quyền thành phố, các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các khu đô thị và người dân sống tại khu đô thị mới đó.
Quá trình hình thành và tổ chức quản lý các khu đô thị là những hoạt động không thể thiếu trong giai đoạn thực hiện đô thị hoá. Công tác quản lý, vận hành, khai thác khu đô thị là vấn đề rất phức tạp, liên quan tới nhiều lĩnh vực khác nhau kỹ thuật, kinh tế, tài chính, thuế, chính sách xã hội...
Việc hình thành Mô hình công ty dịch vụ quản lý vận hành khu đô thị theo nhu cầu và các định hướng phát triển chung được coi như là một giải pháp và nhu cầu cấp bách cho các thành phố lớn hiện nay.
Mục tiêu của đề tài là xác định mô hình tổ chức quản lý vận hành khu đô thị mới phù hợp với thực tế trong quá trình chuyển đổi của nền kinh tế cũng như sự cải cách về mặt thể chế của Nhà nước.
Nội dung của đề tài gồm 5 phần:
Phần mở đầu đề cập tới sự cần thiết của đề tài, mục đích nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu.
Phần I. Những vấn đề chung về quản lý đô thị và khu đô thị
I. Đô thị, khu đô thị và yêu cầu về vận hành khu đô thị
1.1. Khái niệm về đô thị và khu đô thị
1.2. Đặc điểm chung về quản lý đô thị và dịch vụ quản lý vận hành khu đô thị mới ở nước ta
1.3. Mục đích, vai trò của Nhà nước trong việc cung ứng dịch vụ quản lý vận hành đô thị và khu đô thị mới
1.4. Yêu cầu về dịch vụ quản lý vận hành đô thị và khu đô thị mới
II. Kinh nghiệm quốc tế về dịch vụ quản lý vận hành khu đô thị mới
2.1. Canada
2.2. Nhật Bản
2.3. Trung Quốc
2.4. Pháp
2.5. Anh Mô hình cộng đồng
Phần II. Thực trạng hoạt động quản lý vận hành khu đô thị mới ở Việt Nam hiện nay
1.1. Môi trường pháp lý
1.2. Môi trường kinh tế xã hội
II. Thực trạng hoạt động quản lý vận hành khu đô thị mới
2.1. Thực trạng quản lý vận hành các khu đô thị mới
2.2. Các mô hình hoạt động hiện nay
2.3. Điều kiện hình thành và hoạt động của một số công ty cung ứng dịch vụ quản lý vận hành khu đô thị mới
2.4. Những thuận lợi và khó khăn, vướng mắc cần khắc phục trong việc tổ chức và hoạt động dịch vụ quản lý vận hành khu đô thị mới hiện nay.
2.5. Bài học kinh nghiệm
Phần III. Các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ quản lý vận hành khu đô thị và xây dựng mô hình công ty dịch vụ quản lý vận hành khu đô thị ở nước ta
I. Phương hướng hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Công ty Dịch vụ quản lý và vận hành khu đô thị
1.1. Phương hướng hoàn thiện mô hình Công ty Dịch vụ quản lý và vận hành khu đô thị
1.2. Hoàn thiện môi trường pháp lý, kinh tế xã hội trong việc phát huy hiệu quả hoạt động của Công ty Dịch vụ quản lý và vận hành khu đô thị
II. Xây dựng hoàn chỉnh mô hình Công ty Dịch vụ quản lý và vận hành khu đô thị
2.1. Giải pháp về mặt tổ chức
2.2. Giải pháp về mặt phối hợp vận hành
2.3. Hiệu chỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật
2.4. Hoàn chỉnh các mô hình doanh nghiệp dịch vụ quản lý vận hành khu đô thị mới
2.5. Khả năng áp dụng mô hình đối với các khu đô thị cũ
Phần kết luận và kiến nghị gồm các vấn đề về hoàn thiện khung pháp lý, các biện pháp về tổ chức và cơ chế tài chính, công tác đào tạo nguồn nhân lực..., nhằm tổ chức thực hiện tốt hoạt động dịch vụ quản lý vận hành khu đô thị trong thời gian tới.
Đề tài "Mô hình Công ty dịch vụ quản lý vận hành khu đô thị" có ý nghĩa thiết thực nhằm góp phần nâng cao hiệu quả của công tác quản lý đô thị và phù hợp với nguyên tắc quản lý nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở đã được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2006 về việc ban hành Quy chế khu đô thị mới.
Đề tài được Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng nghiệm thu và đánh giá đạt loại khá.

Đào Tâm
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)