Bộ trưởng Phạm Hồng Hà dự gặp mặt 45 năm ngày truyền thống của Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

Thứ sáu, 24/07/2020 17:12
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Sáng ngày 24/7/2020 tại Hà Nội, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện AMC- Bộ Xây dựng) đã tổ chức buổi gặp mặt 45 năm ngày truyền thống. Đồng chí Phạm Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đến dự, chia vui với Học viện.

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà phát biểu tại buổi gặp măt

Tham dự buổi gặp mặt có nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân, Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam Nguyễn Thị Thủy Lệ; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Xây dựng, Học viện AMC các thời kỳ và toàn thể cán bộ, viên chức của Học viện.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Trần Hữu Hà – Giám đốc Học viện nhấn mạnh, trong 45 năm qua, Học viện đã luôn đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; từng bước đưa công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành Xây dựng phát triển lên tầm cao mới, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu xây dựng lực lượng cán bộ chuyên nghiệp và có năng lực cao; hoàn thành tốt sứ mệnh là đơn vị đào tạo bồi dưỡng cán bộ hàng đầu của ngành Xây dựng.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Học viện là đơn vị đi đầu trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong và ngoài ngành Xây dựng. Các chương trình được triển khai như: đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức, thanh tra chuyên ngành Xây dựng; đào tạo bồi dưỡng kiến thức về quản lý đô thị đối với cán bộ chính quyền đô thị các cấp và công chức chuyên môn theo các Đề án 1961, 1956, 1600; đào tạo bồi dưỡng về kỹ năng lãnh đạo, quản lý và kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý; đào tạo bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đối với các chức danh hành nghề hoạt động xây dựng có điều kiện theo quy định; đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ; trình độ tin học; Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật; các chương trình, đề án của Chính phủ, Bộ Xây dựng; Phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các đơn vị có chức năng đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo của ngành Xây dựng... Tính riêng giai đoạn từ 2015 - 2019, Học viện đã đào tạo bồi dưỡng được số lượng trên 81.000 lượt học viên, đạt và vượt cao so với kế hoạch Bộ Xây dựng giao hàng năm.

Nghiên cứu, thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ, cấp cơ sở là hoạt động khoa học nổi bật của Học viện. Ngoài việc thực hiện triển khai Đề án 1961 Học viện đã trực tiếp chủ trì trong thời gian dài, giai đoạn từ 2015-2019, Học viện thực hiện 47 đề tài/dự án cấp Bộ và 39 đề tài/dự án cấp cơ sở. Đa số các đề tài/dự án đều được Học viện triển khai thực hiện đúng tiến độ, đúng thời gian cho phép. Chính vì vậy, sau khi nghiệm thu, các đề tài/dự án đều có tính ứng dụng cao, đặc biệt trong công tác đào tạo bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng.

Học viện đã phối hợp với các tổ chức nước ngoài để mời chuyên gia quốc tế tham gia giảng dạy cho các khóa đào tạo, hội thảo trong nước và đào tạo tại nước ngoài. Xây dựng thành công đề xuất Dự án “Xây dựng các đô thị tiên tiến thông qua các nhà quản lý đô thị giỏi” do Ngân hàng thế giới tài trợ; Phối hợp với đối tác liên quan nghiên cứu xây dựng các chương trình đào tạo ngắn hạn có yếu tố nước ngoài. Hiện nay, Học viện đang tích cực triển khai Dự án tăng cường thể chế và nâng cao năng lực phát triển đô thị ở Việt Nam do Cục kinh tế Liên bang Thụy sĩ (SECO) tài trợ và Dự án Trung tâm hợp tác Việt Hàn về đô thị thông minh. Tính đến thời điểm hiện tại, Học viện đã xây dựng được quan hệ hợp tác quốc tế với hơn 20 tổ chức nước ngoài có danh tiếng thông qua Biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác và các hoạt động hợp tác nghiên cứu, đào tạo khác. Nổi bật là các đối tác quốc tế có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới và trong khu vực như Ngân hàng thế giới (WB), Liên minh đô thị thế giới (CA), Chương trình Định cư con người của Liên hiệp quốc (UN- Habitat), Hiệp hội quản lý đô thị quốc tế Hoa Kỳ (ICMA), các trường Đại học danh tiếng tại Anh, Đức, Trung Quốc... Từ năm 2015 đến năm 2019, Học viện đã tổ chức được gần 50 khóa đào tạo hợp tác quốc tế với 1.817 lượt học viên.

Thực hiện Nghị quyết  số 19-NQ/TW của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị đã tiến hành xây dựng phương án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức đảm bảo đúng tinh thần của Nghị quyết, cơ cấu tổ chức của Học viện đã được sắp xếp, tổ chức lại từ 19 đơn vị xuống còn 15 đơn vị trực thuộc. Học viện cũng đã thực hiện tốt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 nhằm kiện toàn lại cơ cấu tổ chức, bộ máy, đảm bảo tuyển dụng đúng quy trình những người có năng lực đáp ứng với yêu cầu phát triển của Học viện, góp phần xây dựng đội ngũ viên chức đảm bảo về chất lượng để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt

Phát biểu chia vui với Học viện, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đánh giá cao và biểu dương nỗ lực của các thế hệ cán bộ lãnh đạo, viên chức, người lao động của Học viện AMC trong 45 năm qua, để xây dựng và phát triển Học viện AMC như ngày hôm nay.

Theo Bộ trưởng Phạm Hồng Hà, Sau hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, đội ngũ cán bộ ngành Xây dựng đã có những bước phát triển đáng kể, không ngừng gia tăng về số lượng và chất lượng, trưởng thành về mọi mặt, từng bước được chuẩn hóa, trẻ hóa, thích ứng với nhiệm vụ trong giai đoạn mới và có đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng đất nước. Với chức năng, nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành Xây dựng, Học viện AMC những năm qua đã không ngừng phấn đấu, triển khai tốt các nhiệm vụ được giao: Học viện đã có nhiều cố gắng, nỗ lực cao trong kiện toàn bộ máy tổ chức, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, đổi mới chương trình, nội dung đào tạo và đạt những kết quả cao trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Xây dựng, với phương pháp đào tạo kết hợp được kiến thức lý luận và thực tiễn. Học viện hiện có đội ngũ giảng viên cơ hữu và giảng viên kiêm nhiệm có kiến thức, kỹ năng sư phạm tốt, kinh nghiệm chuyên môn sâu rộng, am hiểu thực tiễn và định hướng tiếp cận đào tạo theo tư duy mới.

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà cũng cho biết, trước những yêu cầu và thách thức trong tình hình mới, ngành Xây dựng cần tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng. Đổi mới tư duy trong công tác tham mưu hoàn thiện hệ thống thể chế, pháp luật về xây dựng, bảo đảm tính ổn định, thống nhất, đủ sức điều chỉnh được các hoạt động xây dựng trong thực tiễn, phù hợp với từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Do vậy, để góp phần thiết thực cùng toàn ngành Xây dựng tích cực hoàn thành các kế hoạch đặt ra, thời gian tới Học viện cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng mới đáp ứng yêu cầu của thực tiễn; đổi mới phương pháp đào tạo bồi dưỡng; tham gia xây dựng cơ chế, chính sách của Ngành; chú trọng xây dựng hình ảnh, thương hiệu của Học viện; chủ động và tích cực xây dựng lộ trình và các giải pháp cụ thể của đơn vị tự chủ một phần, phát huy năng lực của đơn vị và cá nhân, tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống cán bộ, giáo viên…

Thay mặt lãnh đạo Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà chúc mừng những thành tích đã đạt được của Học viện trong 45 năm qua, đồng thời mong muốn Học viện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, đổi mới để đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao của ngành Xây dựng và đất nước.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)