Nghiệm thu đề tài khoa học do Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội thực hiện

Thứ tư, 03/06/2020 08:59
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 2/6/2020, tại Hà Nội, Hội đồng KHCN Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp nghiệm thu đề tài khoa học “Nghiên cứu, đánh giá công tác chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ với hạ ngầm các tuyến dây cáp, đề xuất các giải pháp về cơ chế chính sách trong quản lý đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, địa điểm nghiên cứu tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh”. 

Toàn cảnh cuộc họp

Đề tài do nhóm nghiên cứu thuộc Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội thực hiện. Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật Trần Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

Bảo vệ đề tài trước Hội đồng, ThS. KTS. Chu Xuân Tiến - Chủ nhiệm đề tài nêu lên sự cần thiết phải nghiên cứu, đánh giá công tác chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ với hạ ngầm các tuyến dây cáp, đề xuất các giải pháp về cơ chế chính sách trong quản lý đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, đồng thời cho biết, mục đích của nghiên cứu nhằm chỉ ra nguyên nhân chậm trễ, không đồng bộ giữa công tác chỉnh trang và công tác hạ cáp ngầm hiện nay, đề xuất xây dựng các cơ chế chính sách tháo gỡ.

Báo cáo tổng kết đề tài bao gồm các nội dung: Tổng quan công tác chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đô thị trên thế giới; sự cần thiết phối hợp giữa công tác chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật và hạ cáp ngầm; nghiên cứu cơ chế chính sách liên quan tới chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ với hạ ngầm các tuyến dây cáp; tình hình chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đô thị với hạ ngầm các tuyến dây cáp và các chính sách liên quan tại khu phố cổ, khu vực giáp khu dân cư cải tạo, khu đô thị mới; đề xuất các giải pháp về cơ chế chính sách trong quản lý đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị với hạ ngầm các tuyến dây cáp; kết luận kiến nghị.

Để thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu đã tiến hành thu thập, tổng hợp, phân tích thông tin, tài liệu liên quan đến công tác chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật ngầm ở một số nước trên thế giới như Mỹ, Anh, Nhật Bản, Trung Quốc, Malaysia, đồng thời đánh giá công tác chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đô thị và các cơ chế chính sách trong quản lý đồng bộ hạ tầng kỹ thuật ngầm ở Việt Nam thông qua khảo sát thực tiễn tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh.

Kết thúc quá trình nghiên cứu, đề tài kiến nghị: Cần nghiên cứu, xây dựng luật về sử dụng, khai thác không gian ngầm trong xây dựng; tập trung làm thí điểm các trục tuynel ở một số thành phố; ban hành chiến lược phát triển đồng bộ hạ ngầm các tuyến cáp, ở cấp quốc gia giai đoạn từ nay đến năm 2030; sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật nhằm đáp ứng công tác chỉnh trang, đồng bộ hóa đường dây cáp ở các đô thị loại II trở lên; tính lại đơn giá xây dựng hạ cáp ngầm các loại đường dây, đường ống cáp ngầm theo sát giá thị trường; ban hành các văn bản quy phạm pháp luật khuyến khích chủ đầu tư trong lĩnh vực chỉnh trang và hạ cáp ngầm.

Sau khi nhận xét, đánh giá và đóng góp ý kiến giúp nhóm nghiên cứu tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện Báo cáo tổng kết, Hội đồng KHCN Bộ Xây dựng thống nhất bỏ phiếu nghiệm thu đề tài khoa học “Nghiên cứu, đánh giá công tác chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ với hạ ngầm các tuyến dây cáp, đề xuất các giải pháp về cơ chế chính sách trong quản lý đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, địa điểm nghiên cứu tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh”, do nhóm nghiên cứu thuộc Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội thực hiện.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)