Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 09.005 thuộc Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dụng Giao thông Việt

Thứ hai, 27/05/2024 08:34
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 21/05/2024, Sở Xây dựng Bình Dương đã có Giấy chứng nhận số 1524/GCN-SXD về việc Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dụng Giao thông Việt (hoạt động theo ủy quyên của doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Giao thông Việt) đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0312469950. đăng ký lần đầu ngày 20/9/2013: đăng ký thay đổi lần thử 2 ngày 20/12/2019 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Ke hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Giấy chứng nhận đãng ký hoạt động chi nhánh số 0312469950-002 (đăng ký lần đàu ngày 14/05/2024) do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kê hoạch và Đâu tư tỉnh Bình Dương cấp.

Địa chỉ: số 12/20. đường ĐT 746. khu phố Bình Quới A. phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An. tinh Bình Dương.

Điện thoại: 0919.376.765.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm cơ học đất, vật liệu xây dựng vả kiểm định công trình.

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: số 12/20. đường ĐT 746. khu phố Bình Qưới A. phường Bình Chuẩn, thảnh phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Mà số phòng thí nghiệm: LAS-XD 09.005

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 09.005

gồm: Xi măng; Bê tông và bê tông nặng; Cốt liệu cho bê tông, vữa; Đất, đá trong phòng thí nghiệm; Kim loại và mối hàn; Bê tông nhựa; Nhựa bitum, nhựa đường lỏng; Nhũ tương nhựa đường gốc axít, nhũ tương nhựa đường Polime gốc axít; Bột khoáng trong bê tông nhựa; Hiện trường; Vữa xây dựng; Gạch, ngói; Bê tông nhẹ; Vải địa kỹ thuật; Nước cho xây dựng; Cống tròn, gối cống; Cống hộp; Sơn; Bột trét tường gốc xi măng; Kính xây dựng; Phụ gia chống thấm, phụ gia hóa học cho vữa và bê tông.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật của phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm chỉ tiêu Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về chỉ tiêu kỹ thuật thay thế chỉ tiêu cũ, phải áp dụng chỉ tiêu mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kê từ ngày ký.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

SXD_Bình Dương_1524-GCN-LAS-XD 09.005_21052024

Nguồn: Giấy chứng nhận 1524/GCN-SXD Bình Dương

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)