Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 331 thuộc Trung tâm Tư vấn cầu đường Phú Yên

Thứ sáu, 25/08/2023 14:35
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 24/08/2023, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 278/GCN-BXD về việc Trung tâm Tư vấn cầu đường Phú Yên đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 4400202255

Địa chỉ: 205 Nguyễn Trung Trực, Phường 8, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên

Tên phòng thí nghiệm: Trung tâm thí nghiệm vật liệu xây dựng

Địa chỉ: 205 Nguyễn Trung Trực, Phường 8, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 331

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 331 gồm: Xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Cốt liệu bê tông và vữa; Đất; Kim loại và mối hàn; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Hiện trường; Vữa xây dựng; Gạch; Nước; Bột khoáng trong trong bê tông nhựa; Dung dịch bentonite; Nhũ tương nhựa đường axit; Sơn.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật của phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Giấy chứng nhận số 604/GCN-BXD ngày 31/8/2018.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_278-GCN-BXD_24082023.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 278/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)