Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động Thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1565 thuộc Công ty TNHH Nguyễn Hoàng Kiên Giang

Thứ hai, 24/04/2023 12:24
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 21/04/2023, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 111/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Nguyễn Hoàng Kiên Giang đủ điều kiện hoạt động Thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 1702040816

Địa chỉ: 51/10 Sư Vạn Hạnh, phường An Bình, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiệm địa kỹ thuật và Vật liệu Xây dựng

Địa chỉ phòng thí nghiệm: 51/10 Sư Vạn Hạnh, phường An Bình, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1565

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1565 gồm: Xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thí nghiệm cốt liệu bê tông và vữa; Thử nghiệm thép xây dựng; Thí nghiệm đất trong phòng; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thí nghiệm hiện trường; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Thử nghiệm gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm bentonite; Thử nghiệm vải địa kỹ thuật.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Giấy chứng nhận số 1143/GCN-BXD ngày 12/8/2019.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_111-GCN-BXD_21042023.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 111/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)