Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động Thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1055 thuộc Công ty TNHH MTV Điền Vũ Khôi

Thứ ba, 11/04/2023 14:15
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 10/04/2023, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 76/GCN-BXD về việc Công ty TNHH MTV Điền Vũ Khôi đủ điều kiện hoạt động Thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 3301717607

Địa chỉ: 12/36/88 Nguyễn Khoa Chiêm, phường An Tây, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiệm Vật liệu và Kiểm tra chất lượng công trình

Địa chỉ phòng thí nghiệm: 12/36/88 Nguyễn Khoa Chiêm, phường An Tây, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Mã sổ phòng Thí nghiệm: LAS-XD 1055

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1055 gồm: Phép thử các chỉ tiêu cơ lý xi măng; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của cốt liệu cho bê tông và vữa; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của vữa xây; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của bê tông và bê tông nặng; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý đất; Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn; Thí nghiệm nhựa đường/nhựa đường lỏng; Thử nghiệm nhũ tương nhựa đường; Thử nghiệm vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Thí nghiệm hiện trường; Lĩnh vực Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Lĩnh vực Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông/gạch không nung; Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của gạch xây; Phép thử gạch Terazo; Thử nghiệm gạch xi măng lát nền/gạch Granito; Sản phẩm gạch: bê tông bọt, bê tông bọt khí không chưng áp/chưng áp; Thí nghiệm hóa nước xây dựng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Giấy chứng nhận số 916/GCN-BXD ngày 08/7/2019.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_76-GCN-BXD_10042023.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 76/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)