Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1029 thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn kiến trúc và đầu tư xây dựng Gia Đông

Thứ sáu, 14/04/2023 14:26
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 13/04/2023, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 87/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn kiến trúc và đầu tư xây dựng Gia Đông đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Địa chỉ: phố Khám, phường Gia Đông, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300690284

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Địa chỉ phòng thí nghiệm: phố Khám, phường Gia Đông, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1029

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1029 gồm: Cơ lý xi măng; Bê tông và hỗn hợp bê tông; Cốt liệu cho bê tông và vữa; Đất trong phòng; Kim loại và liên kết hàn; Vữa xây dựng; Thử nghiệm gạch, đá ốp lát; Thí nghiệm hiện trường; Bê tông nhựa; Bột khoáng cho bê tông nhựa; Cơ lý bentonite; Phụ gia hóa học cho bê tông.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Giấy chứng nhận số 392/GCN-BXD ngày 26/6/2018 của Bộ Xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_87-GCN-BXD_13042023.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 87/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)