Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1916 thuộc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Thứ tư, 22/02/2023 16:55
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 21/02/2023, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 22/GCN-BXD về việc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 5800925853

Địa chỉ: số 230 Hoàng Văn Thụ, phường 1, thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng Phân tích Kiểm nghiệm

Địa chỉ phòng thí nghiệm: số 230 Hoàng Văn Thụ, phường 1, thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1916

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1916 gồm: Cột điện bê tông; Hỗn hợp bê tông và bê tông; Gạch đất sét nung; Gạch bê tông; Kim loại và liên kết hàn; Cốt liệu cho vữa và bê tông.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_22-GCN-BXD_21022023.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 22/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)