Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 724 thuộc Công ty TNHH Địa chất nền móng Phương Nam GF

Thứ sáu, 09/12/2022 12:08
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 08/12/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 370/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Địa chất nền móng Phương Nam GF đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Địa chỉ: 268/73 Hàn Hải Nguyên, phường 9, quận 11, TP. Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0303028484

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm cơ học đất

Địa chỉ phòng thí nghiệm: 268/73 Hàn Hải Nguyên, phường 9, quận 11, TP. Hồ Chí Minh.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 724

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 724 gồm: Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm tại hiện trường.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Giấy chứng nhận số 82/GCN-BXD ngày 24/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_370-GCN-BXD_08122022_signed.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 370/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)