Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 84 thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn và đầu tư xây dựng Thái Nguyên

Thứ năm, 06/10/2022 11:25
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 05/10/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 295/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn và đầu tư xây dựng Thái Nguyên đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 4600342718;

Địa chỉ: số 5/1, đường Bắc Kạn. p. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, Thái Nguyên.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm Địa kỹ thuật;

Địa chỉ: số 5/1, đường Bắc Kạn, p. Hoàng Văn Thụ. TP. Thái Nguyên, Thái Nguyên;

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XĐ 84.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 84 gồm: Xi măng; Cốt liệu cho bê tông và vữa; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Vữa xây dựng; Gạch; Kim loại và mối hàn; Đất, cấp phối đá dăm trong phòng; Hiện trường; Nước xây dựng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật của phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Giấy chứng nhận số 565/GCN-BXD ngày 17/10/2017.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_295-GCN-BXD_05102022_signed.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 295/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)