Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1601 thuộc Công ty cổ phần công nghiệp V27

Thứ năm, 19/05/2022 09:26
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 18/05/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 138/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần công nghiệp V27 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Địa chỉ: Thôn Tây 3, Xã Diên Sơn, Huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Mã số thuế: 4201678963

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm kiểm tra chất lượng công trình.

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: Thôn Tây 3, Xã Diên Sơn, Huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1601

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1601 gồm: Thử nghiệm cơ lý của xi măng; Cốt liệu dùng cho bê tông và vữa; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Vật liệu kim loại và liên kết hàn; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Nhựa đường lỏng; Thử nghiệm nhũ tương nhựa đường Polime gốc axít; Bột khoáng trong BTN; Gạch blốc bê tông – gạch Terazzo – gạch bê tông tự chèn; Gạch ốp lát – gạch gốm – đá ốp lát; Gạch xây; Gạch chịu lửa; Gạch bê tông nhẹ, gạch bê tông bọt, khí không chưng áp; Gạch blốc bê tông nhẹ, gạch blốc bê tông khí chưng áp (AAC); Thử nghiệm tại hiện trường; Phân tích hóa nước cho xây dựng; Cơ lý của bentonite; Vải địa kỹ thuật - bấc thấm.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_138-GCN-BXD_18052022_signed.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 138/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)