Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1682 thuộc Trung tâm Quy hoạch và Giám định chất lượng

Thứ năm, 19/05/2022 09:25
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 18/05/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 137/GCN-BXD về việc Trung tâm Quy hoạch và Giám định chất lượng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế:3900366718

Địa chỉ: số 03 Trương Định, KP3, P2, Tp Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng Tây Ninh

Địa chỉ phòng thí nghiệm: số 03 Trương Định, KP3, P2, Tp Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1682

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1682 gồm: Thử nghiệm cơ lý của xi măng; Thử nghiệm cơ lý cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm cơ lý kim loại và mối hàn; Thử nghiệm cơ lý bê tông nhựa; Thử nghiệm cơ lý nhựa bitum; Thí nghiệm hiện trường; Thử nghiệm cơ lý vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông bọt, khí không chưng áp, bê tông khí chưng áp; Thử nghiệm cơ lý gạch đất sét nung.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Giấy chứng nhận số 234/GCN-BXD ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_137-GCN-BXD_18052022_signed.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 137/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)