Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1635 thuộc Công ty TNHH tư vấn kiểm định xây dựng Đất Việt

Thứ sáu, 22/04/2022 09:36
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 21/04/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 108/GCN-BXD về việc Công ty TNHH tư vấn kiểm định xây dựng Đất Việt đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 3101110251.

Địa chỉ: Tiểu khu 10, Thị trấn Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm kiểm định xây dựng.

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Tiểu khu 10, Thị trấn Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1365

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1365 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm cốt liệu bê tông và vữa; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm vữa xây dựng; Kiểm tra thép, kim loại, mối hàn; Thử nghiệm cơ lý gạch; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm tại hiện trường; Bê tông nhựa; Nhựa bitum, nhựa đường lỏng, nhũ tương axít; Phân tích hóa nước cho xây dựng; Vải địa kỹ thuật – bấc thấm; Thử nghiệm sơn, sơn vecni.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_108-GCN-BXD_21042022_signed.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 108/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)