Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1717 thuộc Công ty TNHH Thương mại Xây dựng SMAKING

Thứ ba, 19/04/2022 09:19
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 18/04/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 100/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Thương mại Xây dựng SMAKING đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 0314399836

Địa chỉ: 128/7A/2 đường số 6, khu phố 5, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Tên phòng thí nghiệm: Phòng Thí Nghiệm Chuyên Ngành Xây Dựng

Địa chỉ phòng thí nghiệm: 128/7A/2 đường số 6, khu phố 5, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1717

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1717 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử cốt liệu bê tông và vữa; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Cơ lý bentonite; Nhựa bitum; Nhũ tương nhựa đường gốc axít; Bê tông nhựa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử vải địa kỹ thuật – bấc thấm; Thử nghiệm tại hiện trường; Kiểm tra thép xây dựng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Giấy chứng nhận số 391/GCN-BXD ngày 18/07/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_100-GCN-BXD_18042022_signed.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 100/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)