Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần tư vấn khảo sát và kiểm định xây dựng HTM

Thứ hai, 07/12/2020 08:59
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 04/12/2020, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 282/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn khảo sát và kiểm định xây dựng HTM đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 0201654154

Địa chỉ: số 91B, Khúc Thừa Dụ 2, phường Vĩnh Niệm, Q. Lê Chân, thành phố Hải Phòng

Tên phòng thí nghiệm: Trung tâm thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình

Địa chỉ phòng thí nghiệm: số 91B, Khúc Thừa Dụ 2, phường Vĩnh Niệm, Q. Lê Chân, thành phố Hải Phòng

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 540

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 540 gồm: Phép thử cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử cốt liệu bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Kiểm tra thép xây dựng; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch blốc, bê tông tự chèn; Thử nghiệm gạch bê tông bọt, khí không chưng áp; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm cơ lý gạch xi măng lát nền, gạch bê tông; Thử nghiệm cơ lý dung dịch bentonite; Thử nghiệm gạch ốp lát, đá ốp lát; Thử nghiệm ống nhựa; Phân tích hóa nước; Phụ gia hóa học cho bê tông; Thử nghiệm kính xây dựng; Thử nghiệm đất gia cố bằng chất kết dính; Thử nghiệm vải địa, bấc thấm; Thử nghiệm cọc bê tông ly tâm.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_282-GCN-BXD_04122020_signed.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 282/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)