Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH Tư vấn xây dựng An Phước Thịnh

Thứ ba, 17/11/2020 15:02
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 17/11/2020, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 268/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Tư vấn xây dựng An Phước Thịnh đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Địa chỉ: số 449 Tỉnh lộ 44A, KP 7, phường Long Toàn, TP. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Mã số thuế: 3502422723

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm cơ học đất

Địa chỉ phòng thí nghiệm: số 449 Tỉnh lộ 44A, KP 7, phường Long Toàn, TP. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 717

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 717 gồm: Cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Cốt liệu cho bê tông và vữa; Đất trong phòng; Vật liệu kim loại và liên kết hàn; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Vữa xây dựng; Thử nghiệm gạch; Phân tích hóa nước cho xây dựng; Vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Bentonite; Thử nghiệm tại hiện trường.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này bổ sung cho Giấy chứng nhận số 199/GCN-BXD ngày 10/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 10/8/2025.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_268-GCN-BXD_17112020_signed.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 268/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)