Quận Long Biên thực hiện một số giải pháp tiếp nhận và trả kết quả TTHC để phòng, chống dịch Covid-19

Thứ tư, 15/04/2020 15:27
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Sáng 14/4, tại buổi giao ban trực tuyến với các phường trực thuộc, UBND Quận Long Biên đã chỉ đạo 14 phường thực hiện một số giải pháp tiếp nhận và trả kết quả TTHC để phòng, chống dịch Covid-19 mà không ảnh hưởng tới việc giải quyết các yêu cầu chính đáng của công dân tại các cơ quan hành chính nhà nước. 

Khu vực tiếp dân tại Bộ phận Một cửa không quá 10 người

Theo đó, quận khuyến khích, hướng dẫn người dân lựa chọn thực hiện các TTHC trên môi trường mạng, thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Thành phố. Chủ động tiếp nhận và chuyển trả kết quả giải quyết TTHC cho công dân qua hệ thống bưu chính công ích đối với những TTHC không bắt buộc công dân phải đến nộp và nhận trực tiếp trong thời gian cách ly xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hạn chế thấp nhất số lượng công dân đến giao dịch trực tiếp tại Bộ phận Một cửa.

Tại bộ phận một cửa quận và 14 phường, xây dựng phương án bố trí cán bộ hướng dẫn, phân luồng công dân đến giao dịch; phân chia vị trí tiếp nhận, trả kết quả hợp lý, đảm bảo trong Bộ phận Một cửa không quá 10 người (kể cả CB, CC, VC làm việc tại Bộ phận) và nghiêm túc thực hiện giãn cách theo hướng dẫn của cơ quan y tế trong công tác phòng, chống dịch.

Cùng với đó, tiếp tục cải tiến cách làm việc nhằm đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận và đúng hướng dẫn của cơ quan y tế; tăng cường việc ứng dụng CNTT, các hoạt động trực tuyến trong chỉ đạo, điều hành việc thực hiện các TTHC; huy động sự tham gia của lực lượng đoàn viên, thanh niên và các lực lượng tình nguyện viên trên địa bàn, có nhiều phương án, cách thức linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.

Chủ tịch MTTQ Vũ Thị Thành giám sát công tác phòng chống dịch tại nhà thờ Tử Đình

* Trước đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên phối hợp với Ban Dân vận Quận ủy đã giám sát nhà thờ Tử Đình về công tác phòng chống dịch Covid - 19 trong mùa lễ Phục Sinh. Mùa lễ Phục sinh năm nay, nhà thờ Tử Đình đã nghiêm túc dừng tổ chức các buổi lễ tại nhà thờ, thực hiện khóa cổng nhà thờ, tổ chức lễ trực tuyến và đề nghị giáo dân cầu nguyện tại gia đình. Đồng thời, yêu cầu giáo dân thực hiện cách ly, giãn cách xã hội theo chỉ đạo, chỉ ra ngoài khi có việc cần thiết và thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch. Bên cạnh đó, Linh mục, Ban hành giáo thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, thông tin tình hình dịch trên địa bàn cũng như kêu gọi giáo dân thực hiện hỗ trợ hộ nghèo, hộ khó khăn, các đơn vị tuyến đầu phòng chống dịch...

Nguồn: Hà Nội portal

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)