Chỉ huy trưởng thi công hạng mục trần thạch cao, sơn bả hoàn thiện có cần chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng?

Ngày cập nhật: 27/03/2020

Hỏi: (Đỗ Văn Việt - vietdvv@gmail.com)

Công ty tôi đang thi công hạng mục trần thạch cao, sơn bả cho các tòa nhà cao tầng. Bên TVGS có yêu cầu chỉ huy trưởng phải có chứng chỉ giám sát cấp tương ứng theo Nghị định 100/2018. Với hạng mục trần thạch cao, sơn bả hoàn thiện có bắt buộc chỉ huy trưởng phải đảm bảo điều kiện hành nghề đối với chỉ huy trưởng công trường theo Điều 53 Nghị định 100/2018 không?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng thì “chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được cấp cho cá nhân là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài hoạt động xây dựng hợp pháp tại Việt Nam để đảm nhận các chức danh hoặc hành nghề độc lập quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Xây dựng năm 2014
 

Căn cứ quy định tại Khoản 38, Khoản 39, Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014 và Khoản 12, Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng thì thi công trần thạch cao, sơn bả hoàn thiện thuộc phần nội thất của công trình. Do đó cá nhân làm chỉ huy trưởng thi công hạng mục trần thạch cao, sơn bả hoàn thiện không thuộc đối tượng yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.


Cục Quản lý hoạt động xây dựng