Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng(08/01/2021)

Ngày 08/01/2021, Bộ Xây dựng đã có Thông báo số 01/TB-BXD về lịch tiếp công dân định kỳ năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

1
Tìm theo ngày :