Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng(14/02/2020)

Ngày 13/02/2020, Bộ Xây dựng đã có Thông báo số 16/TB-BXD về lịch tiếp công dân định kỳ năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Thông tin cụ thể như sau:

1
Tìm theo ngày :