Cho phép chuyển nhượng quyền sư dụng đất tại các dự án sau khi đã xây dựng xong hạ tầng của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh(04/08/2014)

Ngày 01/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 1744/BXD-PTĐT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc cho phép chuyển nhượng quyền sư dụng đất tại các dự án sau khi đã xây dựng xong hạ tầng.

Tìm theo ngày :