Thông tin văn bản số: 666/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 666/QĐ-BXD
Ngày ban hành 29/05/2020
Ngày hiệu lực 29/05/2020
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Phạm Hồng Hà  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
Trích yếu
Quyết định số 666/QĐ-BXD ngày 29/05/2020 của Bộ Xây dựng về việc Phê duyệt Danh mục và Kế hoạch xây dựng, hoàn thiện Bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
22/05/2020
13/05/2020
05/05/2020
24/04/2020
22/04/2020
17/04/2020
16/04/2020