Thông tin văn bản số: 03/CT-BXD
Số/ Ký hiệu 03/CT-BXD
Ngày ban hành 05/05/2020
Ngày hiệu lực 05/05/2020
Hình thức văn bản Chỉ thị
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Phạm Hồng Hà  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Khác
Trích yếu
Chỉ thị số 03/CT-BXD ngày 05/05/2020 của Bộ Xây dựng về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2020
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
24/04/2020
22/04/2020
17/04/2020
16/04/2020
16/04/2020
16/04/2020
16/04/2020