Thông tin văn bản số: 02/CT-BXD
Số/ Ký hiệu 02/CT-BXD
Ngày ban hành 31/03/2020
Ngày hiệu lực 01/04/2020
Hình thức văn bản Chỉ thị
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Phạm Hồng Hà  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Khác
Trích yếu
Chỉ thị số 02/CT-BXD ngày 31/03/2020 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
27/03/2020
27/03/2020
19/02/2020
18/02/2020
17/02/2020
12/02/2020
06/02/2020