Thông tin văn bản số: 1430/BXD-TTTT
Số/ Ký hiệu 1430/BXD-TTTT
Ngày ban hành 27/03/2020
Ngày hiệu lực 27/03/2020
Hình thức văn bản Công văn
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Văn Sinh  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Khác
Trích yếu
Công văn 1430/BXD-TTTT ngày 27/03/2020 của Bộ Xây dựng về việc triển khai họp, điều hành trực tuyến trong thời gian dịch bệnh Covid-19
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
27/03/2020
19/02/2020
18/02/2020
18/02/2020
17/02/2020
12/02/2020
06/02/2020