Hướng dẫn triển khai quy hoạch vùng huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Thứ sáu, 15/05/2020 16:42
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 15/5/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 2330/BXD-QHKT gửi Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội về việc hướng dẫn triển khai quy hoạch vùng huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Theo đó, về tỷ lệ thể hiện đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện, vùng liên huyện, thực hiện lập quy hoạch xây dựng vùng huyện, vùng liên huyện theo tỷ lệ quy định tại Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch khu chức năng đặc thù. Để đảm bảo tính ổn định, liên tục của quy hoạch, đáp ứng yêu cầu quản lý, cần nghiên cứu kế thừa những nội dung phù hợp của các đồ án quy hoạch chung xây dựng huyện đã được phê duyệt trên cơ sở rà soát, đánh giá việc thực hiện quy hoạch theo quy định.

Đối với những huyện có diện tích đất thuộc khu vực phát triển đô thị từ 70% trở lên, thực hiện quản lý theo quy hoạch phân khu đô thị (đối với khu vực phát triển đô thị) và quy hoạch chung xây dựng xã (đối với khu vực ngoài phạm vi phát triển đô thị). Các huyện khác thực hiện quản lý theo quy hoạch xây dựng vùng huyện, vùng liên huyện theo quy định.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2330-BXD-QHKT_15052020_signed.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2330/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)