Trường Cao đẳng Xây dựng Số 1 mời thầu Cung cấp thiết bị chương trình mục tiêu năm 2009

Thứ năm, 06/08/2009 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
THÔNG BÁO MỜI THẦU

Gói thầu: Cung cấp thiết bị chương trình mục tiêu năm 2009

Thuộc dự án: chương trình mục tiêu năm 2009 Trường Cao đẳng Xây dựng Số 1.

Nguồn vốn: NSNN + vốn tự có.

Bên mời thầu: Trường Cao đẳng Xây dựng Số 1.

Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh

Thời gian phát hành HSYC: 8 giờ 00 ngày 06/8/2009 đến 16 giờ 00 ngày 06/8/2009 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Trường Cao đẳng Xây dựng Số 1 - Trung Văn - Từ Liêm - Hà Nội.

Giá bán: 200.000 đồng.

Hạn cuối nhận HSĐX: 9 giờ 00 ngày 10/08/2009.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)