Hà Giang: Năm 2023, toàn tỉnh phấn đấu tăng 136 tiêu chí xã Nông thôn mới

Thứ năm, 23/03/2023 13:59
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Thực hiện bộ tiêu chí xã Nông thôn mới (NTM) theo Quyết định 1174 năm 2022 của UBND tỉnh, đến nay, 175 xã trên địa bàn tỉnh đạt 1.992 tiêu chí NTM. Bình quân toàn tỉnh đạt 11,4 tiêu chí/xã. Toàn tỉnh có 48/175 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, trong đó có 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 88 thôn đạt chuẩn thôn NTM; thành phố Hà Giang được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Người dân xã Giàng Chu Phìn (Mèo Vạc) làm đường bê tông nông thôn.

Hết năm 2023, toàn tỉnh phấn đấu tăng thêm 136 tiêu chí xã NTM; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí tại 48 xã đã đạt chuẩn NTM; trong đó thực hiện mới 1 xã NTM nâng cao là xã Đồng Yên (Bắc Quang).

Để thực hiện mục tiêu trên, ngay trong quý I năm 2023, ngành chuyên môn và các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp, qua đó đạt nhiều kết quả tích cực. Nổi bật như: Toàn tỉnh tổ chức ra quân xây dựng NTM được hơn 200 buổi với trên 14.000 lượt người tham gia; thực hiện hơn 48.000 m đường bê tông các loại; bó láng nền nhà được hơn 200 hộ; kiên cố hóa 2.650 m kênh mương; nhân dân hiến hơn 32.000 m2 đất; mở mới gần 10.000 m đường đất, đá; sửa chữa, nâng cấp gần 30.000 km đường…

Trong thời gian tới, Văn phòng điều phối NTM tỉnh tiếp tục chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và các địa phương trong việc giám sát, hướng dẫn, đôn đốc triển khai, thực hiện kế hoạch xây dựng NTM; theo dõi, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của các xã trong quá trình thực hiện NTM để kịp thời tháo gỡ; phối hợp tham mưu thực hiện lồng ghép các nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra…

Nguồn: Báo Hà Giang

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)