Công nhận huyện Kim Thành (Hải Dương) đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ hai, 22/11/2021 15:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 1958/QĐ-TTg ngày 19/11/2021 công nhận huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2020.

Huyện Kim Thành ngày càng khởi sắc với nhiều ngôi nhà kiên cố khang trang.

UBND tỉnh Hải Dương có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo UBND huyện Kim Thành tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng NTM.

* Bắt tay vào xây dựng NTM với xuất phát thấp của một huyện thuần nông với nhiều khó khăn thách thức. Nhận thức rõ tầm quan trọng của mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM với nông nghiệp – nông dân – nông thôn trong phát triển kinh tế - xã hội. Nên ngay từ khi triển khai xây dựng NTM, Huyện ủy – HĐND – UBND huyện Kim Thành đã tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện một cách có hiện quả mục tiêu này.

Phong trào xây dựng NTM được huyện triển khai sâu rộng đến các địa phương trong huyện và được nhân dân tích cực hưởng ứng. Công tác tuyên truyền được huyện đặc biệt chú trọng. Đảng ủy, chính quyền và các đoàn thể từ huyện đến các xã, thị trấn đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và nhân dân với nhiều hình thức phong phú gắn cuộc vận động Toàn dân chung tay xây dựng NTM, với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Qua đó, tạo nên sự đồng thuận, thông suốt và không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp. Cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên các tầng lớp nhân dân trong huyện, đã tích cực ủng hộ tiền của, ngày công cùng chung tay xây dựng NTM. Bằng mọi nguồn lực, huyện đã huy động số tiền trên 1.900 tỷ đồng trong xây dựng NTM. Điều đáng trân trọng hơn đó là người dân ở tất cả các xã trong huyện đều tích cực tham gia phong trào xây dựng NTM với tinh thần phấn khởi, tạo khí thế sôi nổi.

Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, huyện Kim Thành đã đạt được nhiều kết quả to lớn. Đến nay, tất cả 17/17 xã của huyện đều được công nhận xã NTM. Riêng 3 xã Lai Vu, Kim Anh, Kim Đính đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Các công trình phúc lợi và kết cấu hạ tầng được đầu tư khang trang, đồng bộ; chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được nâng lên…

Nguồn: Chinhphu.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)