Long An đặt mục tiêu đến năm 2025 có ít nhất 5 huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ sáu, 03/07/2020 13:58
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An, giai đoạn 2015-2020, việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương này đã hoàn thành vượt chỉ tiêu do Tỉnh ủy giao. Tính đến tháng 6/2020, toàn tỉnh có 88/161 xã và 01 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, vượt chỉ tiêu có 83 xã đạt chuẩn vào cuối năm 2020.

Bê tông hóa đường giao thông nông thôn ở huyện Tân Trụ- Long An. (Ảnh: K.V)

Trong giai đoạn này, tỉnh Long An cũng đã huy động được trên 55.300 tỷ đồng để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Chương trình góp phần quan trọng thay đổi diện mạo khu vực nông thôn, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội ngày càng được hoàn thiện, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên một bước.

Theo đó, thu nhập bình quân khu vực nông thôn từ 15,6 triệu đồng/người/năm (2010) đã tăng gấp 3 lần, lên mức 45 triệu đồng/người/năm (2019); hộ nghèo giảm còn 1,52%, hộ cận nghèo giảm còn 2,71%; khoảng cách phát triển giữa nông thôn và đô thị từng bước được thu hẹp.

Có được kết quả trên, theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An - Nguyễn Thanh Truyền, đó là do các cấp, ngành, địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ vai trò chủ thể của mình và chủ động tham gia cùng chính quyền trong xây dựng nông thôn mới; các cấp, ngành, địa phương cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp phát triển sản xuất, dịch vụ gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Các địa phương tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội ở nông thôn theo hướng đồng bộ, hiện đại; tập trung nâng cao hoạt động kiểm tra, giám sát trong xây dựng nông thôn mới. Chương trình xây dựng nông thôn mới tại Long An đã trở thành phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Chương trình đã làm thay đổi nhận thức của toàn bộ cán bộ, đảng viên và người dân về vị trí, vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Thời gian tới, các địa phương đã đạt chuẩn nông thôn mới ở Long An vẫn tiếp tục duy trì, nâng chất các tiêu chí, phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Long An đề ra mục tiêu, đó là cấp huyện có thêm ít nhất 5 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, gồm các huyện Tân Trụ, Tân Thạnh, Cần Đước, Bến Lức và Đức Hòa; thị xã Kiến Tường hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Cùng với đó, cấp xã có từ 70% đến 75% xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đồng thời có ít nhất 20% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, và không còn xã dưới 10 tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Tổng mức vốn thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 dự kiến là 172.512 tỷ đồng. Chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn được nâng cao, thu nhập bình quân khu vực nông thôn tăng ít nhất 1,3 lần so với năm 2020./.

Nguồn: Dangcongsan.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)