Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020

Thứ sáu, 10/04/2020 16:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Trong nội dung Công văn số 930/SNN-VPĐPNTM, ban hành ngày 6/4, Sở NN&PTNT Hà Nội đề nghị các huyện, thị ủy, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Căn cứ văn bản số 01/BCĐTW-VPĐP ngày 19/3/2020, của BCĐ Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2020; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu, Sở NN&PTNT đề nghị huyện ủy các huyện, thị ủy, UBND các quận, huyện, thị xã tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra năm 2020. Trong đó, thị xã Sơn Tây đề nghị hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2020, đã được Đoàn thẩm tra thành phố tiến hành đánh giá đủ điều kiện; đề nghị hoàn thiện hồ sơ trình UBND thành phố trước ngày 15/4/2020.

Đối với các huyện Thạch Thất, Sóc Sơn, Chương Mỹ, Thanh Oai, Phúc Thọ, Thường Tín, Phú Xuyên, Mê Linh đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2020 cần tập trung đẩy nhanh thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt, hoàn thiện hồ sơ đề nghị Đoàn thẩm tra thành phố, Hội đồng thẩm định thành phố xem xét, đánh giá, thẩm tra theo quy định để tham mưu UBND thành phố trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2020; thời gian hoàn thiện hồ sơ trình UBND thành phố trước ngày 30/6/2020.

Sở NN&PTNT đề nghị các huyện, thị xã chỉ đạo các xã đăng ký đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2020 đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí, hoàn thiện hồ sơ đề nghị thành phố xem xét công nhận (đợt 1 trước ngày 30/6, đợt 2 trước ngày 10/12).

Để hoàn thành mục tiêu trong năm 2020, thành phố đánh giá, phân hạng 700 sản phẩm OCOP, Sở NN&PTNT đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã tập trung khảo sát, đánh giá, phân hạng toàn bộ các sản phẩm OCOP của các chủ thể trên địa bàn để làm cơ sở đánh giá, phân hạng sản phẩm năm 2020, cũng như xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình giai đoạn 2021-2025.

Trong công văn này, Sở NN&PTNT cũng đề nghị các huyện, thị xã ưu tiên bố trí hợp lý vốn ngân sách nhà nước, cũng như huy động tối đa nguồn lực hợp pháp khác ngoài ngân sách để tập trung đối với các tiêu chí xây dựng huyện NTM, xã NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đăng ký về đích năm 2020. Khẩn trương hoàn thành công tác phân bổ vốn và đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn ngân sách thành phố đã được giao năm 2020 theo quy định của pháp luật…

Nguồn: Hà Nội portal

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)