Vĩnh Phúc hoàn thành lập quy hoạch nông thôn mới

Thứ sáu, 09/12/2011 08:13
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Theo báo cáo của Sở Xây dựng Vĩnh Phúc và Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay, các xã trong tỉnh đã cơ bản hoàn thành công tác lập quy hoạch. 100% xã đã có thỏa thuận của Sở Xây dựng, 91% xã có quyết định phê duyệt quy hoạch của UBND huyện. Các địa phương: Vĩnh Yên, Yên Lạc, Sông Lô, Tam Dương đã hoàn thành việc quy hoạch ở 100% xã trước ngày 30/11/2011.

Sở Xây dựng Vĩnh Phúc cũng cho biết, hiện các xã đang tiến hành lập đề án xây dựng nông thôn mới, phấn đấu xong trong tháng 12/2011 theo kế hoạch của UBND tỉnh. Cùng với việc hoàn chỉnh quy hoạch, các địa phương đã tập trung chỉ đạo hoàn thành việc thực hiện các chương trình, đề án, dự án, các hoạt động có liên quan đến phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất trên địa bàn nông thôn. Đồng thời, tập trung xây dựng các dự thảo về cơ chế, chính sách, đề án, dự án kế hoạch triển khai thực hiện trong từng lĩnh vực cụ thể.

Ở các xã được chọn làm điểm, cấp ủy, chính quyền đã quyết liệt huy động nguồn lực và ưu tiên đầu tư để triển khai đầy đủ các bước trong quy trình xây dựng nông thôn mới. Hiện các xã điểm đã hoàn thành quy hoạch, đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình đã đăng ký thực hiện.

Tại hội nghị, lãnh đạo các ngành, địa phương đã tập trung phân tích những nguyên nhân dẫn đến chậm tiến độ trong công tác quy hoạch ở 9% số xã còn lại. Đồng thời, đề nghị bổ sung kinh phí; tăng cường tuyên truyền giáo dục ý thức của người dân, huy động sự tham gia tích cực hơn của nhân dân vào chương trình xây dựng nông thôn mới.

UBND tỉnh biểu dương TP Vĩnh Yên và các huyện: Yên Lạc, Tam Dương, Sông Lô đã sớm hoàn thành công tác lập quy hoạch xã nông thôn mới trong tháng 11. UBND tỉnh cũng chỉ đạo, đối với 10 xã còn lại, việc lập quy hoạch cần tiến hành xong trước 10/12/2011. Thời gian tới, lãnh đạo các địa phương quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc lập đề án xây dựng nông thôn mới để xong trước 30/12/2011; chỉ đạo 20 xã điểm tập trung triển khai công trình giao thông nội đồng, mức kinh phí hỗ trợ từ ngân sách tỉnh 1 tỷ đồng/km. Các địa phương đã xong quy hoạch cần tổ chức công bố rộng rãi trong nhân dân thông qua nhiều hình thức trong đó có việc in ấn quy hoạch, công khai tại nhà văn hóa các thôn. Các xã sẽ căn cứ quy hoạch để thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
 

Theo Báo Xây dựng điện tử

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)