Thông tư Hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng

Thứ sáu, 03/01/2020 21:03
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 18/2019/TT-BXD về việc Hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng

Thông tư này hướng dẫn nội dung và phương pháp quy đổi vốn đầu tư xây dựng các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách để xác định giá trị tài sản mới tăng hình thành qua đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Riêng các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) thực hiện theo quy định pháp luật đầu tư PPP.

Thông tư này có  hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2020.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Thông tư 18/2019/TT-BXD

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)