Bắc Giang: Tiếp tục tập trung làm tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng

Thứ năm, 11/04/2024 14:32
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 10/4, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương làm việc với Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang về tình hình thực hiện nhiệm vụ 4 tháng đầu năm 2024, phương hướng nhiệm vụ thời gian tới. Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị của tỉnh.


Quang cảnh buổi làm việc.

Tập trung triển khai các nhiệm vụ quy hoạch

Với chức năng, nhiệm vụ là cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng, trong 4 tháng năm 2024, Sở Xây dựng đã thực hiện hiệu quả công tác quản lý quy hoạch xây dựng; phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật; phát triển nhà và thị trường bất động sản; quản lý hoạt động xây dựng, kinh tế xây dựng, vật liệu xây dựng; công tác thanh tra, kiểm tra an toàn lao động và chất lượng xây dựng…

Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt 06 nhiệm vụ quy hoạch phân khu, bao gồm 04 quy hoạch phân khu thuộc đô thị Bắc Giang, 02 quy hoạch phân khu thuộc đô thị Chũ (huyện Lục Ngạn). Tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt 01 đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị để thành lập thị trấn (đô thị Biển Động, huyện Lục Ngạn); 01 đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Sơn Động; 01 đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu khu công nghiệp Yên Lư; 04 nhiệm vụ quy hoạch phân khu thuộc đô thị Việt Yên; 12 điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết; tham gia ý kiến 23 đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng; 15 đồ án quy hoạch chung xây dựng xã.

Đồng thời tham mưu thành lập Hội đồng thẩm định của tỉnh để thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh Đề án công nhận khu vực dự kiến thành lập thị trấn Biển Động, thị trấn Phì Điền, huyện Lục Ngạn đạt tiêu chí đô thị loại V; tổ chức thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển 05 đô thị, bao gồm: Đô thị Phì Điền, đô thị Chũ, thị xã Việt Yên, đô thị Bắc Giang mở rộng, đô thị Vôi… Các dự án được thẩm định đảm bảo chất lượng, phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và quy định của pháp luật.

Về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2024, Sở Xây dựng tập trung chỉ đạo các phòng, đơn vị triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ thường xuyên của ngành, quyết liệt thực hiện 09 chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm được giao. Đến nay, Sở đã hoàn thành ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị của Sở và lãnh đạo các sở, cơ quan của tỉnh đã trao đổi, thảo luận những khó khăn, tồn tại. Đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường công tác phối hợp, giải quyết kịp thời, hiệu quả các vướng mắc phát sinh trong triển khai nhiệm vụ. Trọng tâm về kinh phí triển khai hỗ trợ các địa phương xây dựng xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở năm 2024; kinh phí cập nhật thông tin cơ sở dữ liệu quy hoạch đô thị; thủ tục xét duyệt các đối tượng chính sách mua nhà ở xã hội; việc tích hợp thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng; thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với dự án Nhà ở xã hội trên địa bàn TP Bắc Giang; vấn đề tuyển dụng công chức và xây dựng Đề án vị trí việc làm...


Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Việt Phong phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Việt Phong cho biết, năm 2024 là năm bứt phá để hoàn thành Kế hoạch phát triển KT-XH của tỉnh giai đoạn 2020-2025, đồng thời thực hiện chủ trương, kế hoạch phát triển KT-XH của UBND tỉnh năm 2024, Sở Xây dựng tiếp tục đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành, hành động quyết liệt, hiệu quả, vượt khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, chương trình công tác đề ra.

Để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, Giám đốc Sở Xây dựng đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng nghiên cứu tham mưu chỉ đạo đối với những địa phương có số lượng dự án khu đô thị, khu dân mới thu hút đầu tư nhiều nhưng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng chậm thì không đề xuất thêm các dự án mới mà cần tập trung giải quyết các tồn tại, vướng mắc. Giao Sở Xây dựng nâng cấp phần mềm cơ sở dữ liệu quy hoạch xây dựng; đồng thời tham mưu văn bản chỉ đạo UBND cấp huyện quan tâm bố trí kinh phí để triển khai cập nhật dữ liệu về quy hoạch xây dựng trên Cở sở dữ liệu về quy hoạch xây dựng của tỉnh do Sở Xây dựng đang quản lý vận hành.

Từ nay đến hết năm, Sở Xây dựng tiếp tục rà soát và tham mưu hoàn thiện các quy định quản lý, hướng dẫn trên các lĩnh vực ngành xây dựng. Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương triển khai, đẩy nhanh tiến độ lập các đồ án quy hoạch chung đô thị, quy hoạch xây dựng vùng huyện; quy hoạch phân khu tại các khu đô thị, khu chức năng, quy hoạch chung các xã đảm bảo các yêu cầu về tiến độ, chất lượng đáp ứng cho mục tiêu tăng trưởng, phát triển bền vững cho tỉnh.


Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương kết luận buổi làm việc.

Linh hoạt, chủ động tham mưu triển khai nhiệm vụ

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức Sở Xây dựng, đã không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thể hiện tính chuyên nghiệp, có nhiều tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ liên quan, đảm bảo tiến độ chất lượng, hiệu quả, kịp thời, góp phần quan trọng vào phát triển KT-XH của tỉnh.

Nhằm nâng cao tính chặt chẽ trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức Sở Xây dựng tiếp tục nâng cao trình độ, chuyên môn, tầm nhìn chiến lược, linh hoạt trong tham mưu giải quyết tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn; làm tốt công tác phối hợp để hoàn thành tốt, đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao trong năm 2024.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng tiếp tục tập trung làm tốt công tác quy hoạch phân khu, tạo tiền đề quan trọng cho việc sáp nhập đô thị TP Bắc Giang mở rộng và điều chỉnh địa giới hành chính các địa phương. Đặc biệt, tập trung phối hợp hoàn thành tiến độ lập các quy hoạch phân khu, đề án phân loại đô thị, báo cáo đánh giá cơ sở hạ tầng của các xã dự kiến lên phường của TP Bắc Giang, các huyện Yên Dũng, Lục Ngạn để bảo đảm tiến độ sắp xếp địa giới hành chính đối với TP Bắc Giang và huyện Lục Ngạn. Trong quá trình triển khai nhiệm vụ cần có chế tài phân cấp rõ ràng, đảm bảo hiệu quả công việc.

Tiếp tục đôn đốc các địa phương tổ chức lập, trình thẩm định, phê duyệt quy chế quản lý kiến trúc. Quan tâm nâng cao chất lượng quy hoạch chi tiết khu đô thị, khu dân cư. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch và công khai công tác quy hoạch. Trong quản lý quy hoạch cần tham mưu công tác cắm mốc quy hoạch ngoài thực địa, điều chỉnh quy hoạch; làm tốt bước khảo sát trong quy hoạch, rút kinh nghiệm trong công tác đấu nối quy hoạch…

Đối với công tác phát triển nhà ở và bất động sản, cần bám sát tình hình thực tế, có giải pháp đồng bộ giữa chương trình phát triển nhà ở với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Lãnh đạo Sở quan tâm, tham mưu cho tỉnh ban hành mẫu nhà ở nông thôn, miền núi phù hợp với địa hình, tạo bản sắc riêng của địa phương. Sớm tham mưu chủ trương xây mới nhà ở cho người có công; tập trung chỉ đạo dứt điểm xử lý các khu dân cư cũ còn tồn tại.

Tổ chức tập huấn, phổ biến kiến thức quản lý trật tự xây dựng cho cán bộ huyện, thành phố, thị xã; nghiên cứu giải pháp tiết kiệm trong xây dựng; định hướng phát triển vật liệu xây dựng.

Đối với công tác quản lý đô thị, Sở cần quan tâm đến vấn đề quy hoạch các khuôn viên, phối hợp với sở, đơn vị liên quan nghiên cứu trồng cây xanh phù hợp với cảnh quan đô thị. Cùng đó, quan tâm đến giải pháp tiết kiệm trong đầu tư xây dựng cơ bản; đồng hành tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; quan tâm định hướng nhu cầu giá vật liệu xây dựng. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tăng cường số hóa hồ sơ, tài liệu để người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, tra cứu.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực công trình dự án bức xúc trong dư luận; đồng thời rút ra những kinh nghiệm trong quá trình thanh tra nhằm đảm bảo tính hiệu quả cao.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan làm tốt công tác phối hợp trong triển khai thực hiện; tổng hợp chi tiết các khó khăn, vướng mắc không thuộc thẩm quyền của tỉnh để kịp thời báo cáo Trung ương, đề xuất giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, đảm bảo kịp thời, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Nguồn: bacgiang.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)