Bà Rịa – Vũng Tàu: Báo cáo các dự án ODA về thu gom và xử lý nước thải

Thứ hai, 29/11/2021 14:13
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Vừa qua, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe các đơn vị báo cáo các dự án ODA về thu gom và xử lý nước thải tại thị xã Phú Mỹ, huyện Long Điền và Gò Găng - Long Sơn, thành phố Vũng Tàu. Tham dự họp có lãnh đạo các sở, ngành liên quan, Cục thuế tỉnh, Ban Quản lý dự án chuyên ngành Dân dụng và Công nghiệp và các địa phương có liên quan.

Toàn cảnh cuộc họp

Dự án thu gom, xử lý và thoát nước thải khu đô thị mới Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, sử dụng nguồn vốn ODA chính phủ Hà Lan (hỗ trợ không hoàn lại) đã được UBND tỉnh phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 818 tỷ đồng, trong đó vốn ODA hơn 281 tỷ đồng. Quy mô đầu tư là xây dựng nhà máy xử lý nước thải công suất 29.700m3/ngày đêm; xây dựng 04 trạm bơm nước thải; 123,88km đường ống. Hiện nay dự án đang triển khai thực hiện các gói thầu, lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến nay là 364,795 tỷ đồng, trong đó đã giải ngân vốn ODA 140,81 tỷ đồng, vốn đối ứng ngân sách tỉnh là 203,538 tỷ đồng.

Dự án thu gom và xử lý nước thải đô thi Long Điền, huyện Long Điền đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dự án năm 2010 và UBND tỉnh phê duyệt dự án với tổng mức đầu tư khoảng 1.161,226 tỷ đồng, trong đó vốn ODA khoảng 734,266 tỷ đồng. Năm 2020, Văn phòng Chính phủ có văn bản đồng ý không sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Tây Ban Nha (Quỹ FIEM) để thực hiện dự án này. UBND tỉnh có văn bản giao Ban QLDA chuyên ngành Dân dụng và Công nghiệp thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án theo hướng sử dụng vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách tỉnh. Hiện dự án này chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh.

Dự án thu gom, xử lý nước thải khu vực Gò Găng – Long Sơn, thành phố Vũng Tàu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục tài trợ dự án sử dụng tín dụng ưu đãi của Chính phủ Bỉ, thực hiện theo cơ chế tài chính cấp phát toàn bộ từ ngân sách Nhà nước đối với phần vay vốn ODA Chính phủ Bỉ và đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án với tổng mức đầu tư khoảng 639.267 triệu đồng, trong đó nguồn vốn ODA khoảng 379.096 triệu đồng và nguồn vốn đối ứng khoảng 260.171 triệu đồng. Ngày 16/9/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản về rà soát, hoàn chỉnh thủ tục đầu tư cho các nhiệm vụ, dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó có dự án thu gom và xử lý nước thải Gò Găng – Long Sơn, thành phố Vũng Tàu.

Sau khi nghe ý kiến của các đơn vị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Vinh đề nghị Ban QLDA chuyên ngành Dân dụng và Công nghiệp phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và thị xã Phú Mỹ thống nhất giải pháp thi công và phương án điều chỉnh vị trí các trạm bơm đang vướng quy hoạch đối với Dự án thu gom, xử lý nước thải khu vực Gò Găng – Long Sơn, thành phố Vũng Tàu. Đối với dự án thu gom, xử lý nước thải khu vực Gò Găng – Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, Phó Chủ tịch đề nghị Ban QLDA chuyên ngành Dân dụng và Công nghiệp hoàn thiện hồ sơ trình cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án theo quy định hiện hành. Ông cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp danh mục dự án, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bổ sung danh mục cho phép chuẩn bị đầu tư dự án trong năm 2022, làm cơ sở triển khai các thủ tục theo quy định đối với dự án thu gom và xử lý nước thải đô thi Long Điền.

Nguồn: Baria-vungtau.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)